เกี่ยวกับผู้เขียน – SCIWAYS

นักเดินทางข้ามกาลเวลา

ผู้เขียนบทความ/เรียบเรียง


บทความที่ผมเขียนส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับอวกาศ, และ วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมชื่นชอบมาตั้งแต่สมัยเด็กแล้ว และอยากจะนำมาถ่ายทอดผ่านบทความที่ถูก เรียบเรียง, สรุป และ วิเคราะห์ ในแบบเข้าใจง่าย และหวังว่าคุณผู่ชมจะเพลินเพลินไปกับบทความต่างๆของเว็บนี้ หากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดกระผมก็ต้องขออภัยมาไว้ ณ ที่แห่งนี้ด้วย
แหล่งรวมข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
Facebook
กลับสู่บนสุด