นิเวศวิทยา – SCIWAYS
ธันวาคม 16, 2020

ปัจจุบันวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นมี “น้ำหนัก” มากกว่าสิ่งมีชีวิตรวมกันทั้งหมดบนโลกไปแล้ว

สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นที่เป็นผลผลิตมาจากทั้งโครงสร้างพื้นฐาน อาคารบ้านเรือน ที่สร้างขึ้นใหม่ในแต่ละสัปดาห์นั้นรวมกันแล้วมีน้ำหนักเท่าไหร่? จากงานศึกษาใหม่ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Nature ระบุว่า มันหนักเทียบเท่ากับ “น้ำหนักตัวของมนุษย์ทุกคนบนโลก” โดยประมาณ และยังพบว่าในปี ค.ศ. 2020 คือจุดเปลี่ยนสำคัญ เพราะมวลรวมทั้งหมดที่มนุษย์สร้างขึ้น (anthropogenic mass - มวลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำของมนุษย์) มีค่าเกินกว่า ค่าของมวลชีวภาพไปแล้ว ซึ่งเป็นมวลของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกรวมกัน...
Facebook
กลับสู่บนสุด