วิทยาศาสตร์การเมือง – SCIWAYS
กันยายน 17, 2021
ทำไมเราจึงต้องมีการปกครอง - วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการเมือง

ทำไมเราจึงต้องมีการปกครอง – วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการเมือง

ตั้งแต่เริ่มจำความได้ว่าเรามีความแตกต่างจากสัตว์ทั่วไป หรือก็คือตั้งแต่เราเริ่มตระหนักถึงสิติปัญญาของเราแล้ว โดยเฉพาะเมื่อ 70,000 ปีก่อน ที่เราเริ่มมีภาษา หลายคนอาจเคยได้ยินว่ามนุษย์คือสัตว์สังคม ที่เป็นเช่นนั้นเพราะมนุษย์ส่วนใหญ่ไม่สามารถอยู่รอดด้วยตัวคนเดียวได้ วิวัฒนาการของเราจึงอยู่ควบคู่มากับการที่จะต้องมีผู้นำและมีผู้ตามเป็นโครงสร้างลำดับชั้นเช่นนี้เสมอมา...
Facebook
กลับสู่บนสุด