ขยะอิเล็กทรอนิกส์-สมาร์ทโฟน หมดประโยชน์แล้ว เราควรเอาไปทิ้งที่ไหน
นาซาเริ่มทดสอบแท็กซี่บินได้ร่วมกับ Joby Aviation
นาซาเริ่มทดสอบ แท็กซี่บินได้ ร่วมกับ Joby Aviation
กันยายน 9, 2021
ทำไมเราจึงต้องมีการปกครอง - วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการเมือง
ทำไมเราจึงต้องมีการปกครอง – วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการเมือง
กันยายน 17, 2021
ขยะอิเล็กทรอนิกส์-สมาร์ทโฟน

ขยะอิเล็กทรอนิกส์-สมาร์ทโฟน หมดประโยชน์แล้ว เราควรเอาไปทิ้งที่ไหน ภาพโดย andreahuyoff จาก Pixabay

เทคโนโลยีสารสนเทศที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่คือ ฮาร์ดแวร์  อิเล็กทรอนิกส์  อุปกรณ์กึ่งตัวนำ  อุปกรณ์โทรคมนาคม ซึ่งจะสังเกตเห็นได้ว่าคือสิ่งของที่สามารถสัมผัสได้ทางกายภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศเหล่านี้มีประโยชน์ต่อมนุษย์ ที่อำนวยความสะดวกทำให้งานต่างๆ ดำเนินไปได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามอุปกรณ์เหล่านี้ก็มีอายุการใช้งานของมัน หรือเสื่อมสภาพได้ เช่น ชำรุด จนใช้งานต่อไม่ได้ที่เรียกว่า “ขยะอิเล็กทรอนิกส์” (E-Waste) 

ในอีกทางหนึ่งขยะเหล่านี้อาจเพิ่มขึ้นได้ตามค่านิยมการใช้งาน ซึ่งเห็นได้โดยทั่วไปในอุปกรณ์มือถือ ทุกวันนี้มือถือรุ่นใหม่ๆ ออกมากันไม่เว้นแต่ละปี มีหลายรุ่นหลายราคาเยอะแยะไปหมด จากรายงานอย่างไม่เป็นทางการในของ statista.com ในปี ค.ศ. 2020 บอกว่ามีจำนวนผู้ใช้สมาร์ทโฟนทั่วโลกรวมกันแล้วกว่า 3,500 ล้านคน ซึ่งเป็นสัดส่วนประชากรเกือบครึ่งหนึ่งของโลก โดยปกติแล้วอายุการใช้งานของมือถือจะอยู่ที่ประมาณ 3-5 ปี หากเลยไปกว่านี้มือถือจะเริ่มตกรุ่น และเครื่องก็ไม่ค่อยรองรับแอปพลิเคชันใหม่ๆ รวมถึงระบบความปลอดภัยต่างๆก็จะถูกปิดไป ทำให้ผู้ใช้งานจำเป็นต้องเปลี่ยนมือถือใหม่ ที่กล่าวมานี้คือความจำเป็นของการใช้งาน แต่คนบางกลุ่มนั้นเปลี่ยนมือถือกันทุกปีซึ่งส่วนใหญ่มาจากค่านิยมที่ต้องการมือถือรุ่นใหม่ไว้ในครอบครอง ส่วนมือถือเก่าก็อาจถูกจำหน่ายไปเป็นสินค้ามือสอง บางส่วนอาจถูกทอดทิ้งกลายเป็นขยะไป (และจากสถิติในปี ค.ศ. 2019 พบว่าสมาร์ทโฟนกว่า 1,500 ล้านเครื่องได้ถูกขายไปในแต่ละปี)

ขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้เป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมมาก จากรายงานพบว่ามีเพียงร้อยละ 20 ของขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกนำไปรีไซเคิลใหม่ และส่วนใหญ่ที่เหลือก็จะถูกฝังกลบกลายเป็นขยะอันตรายให้กับสิ่งมีชีวิตบนโลก เพราะมีสารพิษมากมายอยู่ภายใน เช่นพวกสารเคมี แร่ธาตุโลหะหนัก ซึ่งสามารถแพร่กระจายไปสู่อากาศและน้ำได้ และถ้าสารพิษพวกนี้อยู่ใกล้ชุมชนก็จะเป็นอันตรายต่อผู้คนในที่แห่งนั้นด้วย จากการศึกษาขององค์การสหประชาชาติพบว่ามีการทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกรวมกันอยู่ประมาณ 50 ล้านตัน ซึ่งอันที่จริงแล้วอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้เต็มไปด้วยวัสดุที่มีค่า เช่น ทองแดง ดีบุก เหล็ก อลูมิเนียม เชื้อเพลิงฟอสซิล ไทเทเนียม ทอง และเงิน วัตถุดิบเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลเพื่อใช้สร้างเป็นของใหม่ๆต่อได้ รวมถึงพลาสติกและแก้ว จากรายงานในปี ค.ศ. 2015 โดยบริษัท Apple เผยว่า พวกเขาสามารถกู้ทองคำจาก ผลิตภัณฑ์ เช่น iPhones, Macs, และ iPads ได้ทองคำออกมามีน้ำหนักรวมเกือบ 1,000 กิโลกรัม ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,196 ล้านบาท

ในจำนวนขยะอิเล็กทรอนิกส์ 44.7 ล้านตันในปี ค.ศ. 2016 นั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้าง เราสามารถดูได้จากแผนภูมิรูปวงกลมดังนี้ ซึ่งในตัวอย่างแยกออกมาให้เราได้เห็นว่าสมาร์ทโฟนนั้นส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง รูปจาก World Economic Forum
โทรศัพท์ที่ใช้การไม่ได้ก็กลายเป็นขยะไป ในประเทศกานา ภาพ: Wikipedia
กลุ่มคนที่กำลังเลือกขยะอิเล็กทรอนิกส์จากโทรศัพท์มือถือที่ใช้แล้ว
กลุ่มคนที่กำลังเลือกขยะอิเล็กทรอนิกส์จากโทรศัพท์มือถือที่ใช้แล้ว ที่เวิร์กช็อปในเขตบันตาร์เกบัง เมืองเบกาซี ชวาตะวันตก credit: greenpeace.org.au

เพื่อคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมจากการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรเริ่มที่ตัวเราก่อน ง่ายๆเลยก็คือ ไม่ใช้เทคโนโลยีฟุ่มเฟือย จงใช้ที่มีอยู่อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไหนเสีย ขั้นแรกคือตรวจสอบประกันก่อน ถ้าประกันยังไม่ขาดก็ส่งไปซ่อม ซึ่งต่อให้ประกันขาดแล้วเราก็ยังสามารถนำไปซ่อมที่ร้านต่างๆได้ แต่หากว่าไม่สามารถซ่อมได้ เราก็ควรรู้จักที่จะทิ้งสิ่งของเหล่านั้นให้ถูกที่ ปัจจุบันมีการรณรงค์ให้ทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ตามจุดพื้นที่รับทิ้งต่างๆ เราสามารถศึกษาได้ว่าอยู่ที่ไหนบ้าง เช่นเมื่อเร็วๆนี้ ทาง AIS – MBK ได้ขยายจุดรับทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ใน 4 ศูนย์การค้าในโครงการ  “คนไทยไร้ E-Waste” ทั้ง 4 ศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค ได้แก่ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์, ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค, ศูนย์การค้าพาราไดซ์ เพลส และศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 


อีกทั้งเรายังสามารถดูจุดรับทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยในพื้นที่ต่างๆ ใกล้บ้านได้อีกด้วย ว่ามีที่ไหนบ้าง โดยศึกษาได้จากเว็บไซต์ ewastethailand.com อย่างเช่นในกรุงเทพฯ จะเห็นได้ว่ามีจุดรับทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์มากถึง 36 แห่ง กระจายไปตามศูนย์การค้าต่างๆ

จุดรับทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน, แบตมือถือ, อะแดปเตอร์, หูฟัง และพาวเวอร์แบงค์ ภาพจาก mgronline
แผนผังอย่างง่ายของกระบวนการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ ภาพโดย ewastethailand

แหล่งอ้างอิง

  1. เทคโนโลยีสารสนเทศ
  2. Number of smartphone users worldwide from 2016 to 2021
  3. Electronic waste
  4. Why your smart phone is killing the planet and how to make it stop
  5. Introduction to Electronics (E-Waste) Recycling
  6. AIS – MBK ขยายจุดรับทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ใน 4 ศูนย์การค้า
  7. ewastethailand
SCIWAYS
SCIWAYS
นักเดินทางข้ามกาลเวลา: ผมสนใจเรื่องราววิธีการทำงานของธรรมชาติเป็นอย่างยิ่ง อยากรู้ว่าจักรวาลกำเนิดขึ้นมาได้อย่างไร แล้วทำไมเราถึงมาอยู่ที่นี่
0 0 โหวต
คะแนนบทความ
guest
0 Comments
การตอบกลับแบบอินไลน์
ดูความคิดเห็นทั้งหมด
Facebook
กลับสู่บนสุด