ทำไมเราจึงต้องมีการปกครอง - วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการเมือง
ขยะอิเล็กทรอนิกส์-สมาร์ทโฟน
ขยะอิเล็กทรอนิกส์-สมาร์ทโฟน หมดประโยชน์แล้ว เราควรเอาไปทิ้งที่ไหน
กันยายน 10, 2021
ทำไมความโน้มถ่วงถึงไม่ใช่แรง แต่เป็นภาพลวงตาอย่างหนึ่ง
ทำไมความโน้มถ่วงถึงไม่ใช่แรง แต่เป็นภาพลวงตาอย่างหนึ่ง
กันยายน 22, 2021

เพื่อให้เข้าใจว่าทำไมจึงมี Political science เกิดขึ้น เราก็ต้องเข้าใจความเป็นมาของมนุษย์ควบคู่กันไปด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คนสมัยก่อน ตั้งแต่เริ่มจำความได้ว่าเรามีความแตกต่างจากสัตว์ทั่วไป หรือก็คือตั้งแต่เราเริ่มตระหนักถึงสิติปัญญาของเราแล้ว โดยเฉพาะเมื่อ 70,000 ปีก่อน ที่เราเริ่มมีภาษา หลายคนอาจเคยได้ยินว่ามนุษย์คือสัตว์สังคม ที่เป็นเช่นนั้นเพราะมนุษย์ส่วนใหญ่ไม่สามารถอยู่รอดด้วยตัวคนเดียวได้ วิวัฒนาการของเราจึงอยู่ควบคู่มากับการที่จะต้องมีผู้นำและมีผู้ตามเป็นโครงสร้างลำดับชั้นเช่นนี้เสมอมา 

ในยุคหินมนุษย์เราอาศัยอยู่กันเป็นกลุ่มเล็กๆ กระจัดกระจายกันไปตามผืนแผ่นดิน สิ่งที่จะทำให้สังคมของพวกเขาแข็งแกร่งเป็นปึกแผ่นอยู่ได้จึงประกอบไปด้วยปัจจัยหลายๆอย่าง เช่น ภาวะผู้นำของหัวหน้าเผ่า จำนวนสมาชิก ความสุขของสมาชิก ความปลอดภัย การสื่อสาร ทรัพยากร เทคโนโลยี และสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจอย่างเช่นศาสนา 

ซึ่งศาสนาในยุคแรกๆ ต้องยอมรับว่ามีอิทธิพลอย่างมากต่อการรวบรวมคน ลองคิดดูว่าเราจะรวมคนจากหลายๆที่ให้มาอยู่ด้วยกันได้อย่างไร แบบไม่ให้เกิดความขัดแย้งกัน เพราะคนเราต่างคนก็ต่างความคิดกระจัดกระจายอย่างไม่เป็นระเบียบ ดังนั้นความเชื่อ หรือศาสนาจึงเข้ามามีบทบาทตรงนี้ เพื่อทำให้คนเชื่อไปในทางเดียวกัน มีสิ่งยึดเหนี่ยวเดียวกัน

เพราะสมัยก่อนวิทยาศาสตร์ของเรายังไม่ได้พัฒนาอะไรมาก ปรากฎการณ์ต่างๆทางธรรมชาติเรายังไม่สามารถหาคำอธิบายได้ ฟ้าผ่าเกิดจากอะไร แผ่นดินไหวเกิดขึ้นได้ไง โลกคืออะไร จุดแสงบนท้องฟ้ายามค้ำคืออะไร ดาวหางที่จู่ๆปรากฎขึ้นมาคืออะไร 

หลายคนอาจเคยได้ยินว่า คนเรามักกลัวในสิ่งที่เราไม่เข้าใจ ก็ประมาณนั้น มนุษย์เราพัฒนาการขึ้นมาเพื่อให้รู้จักเรียนรู้ คนโบราณไม่ได้เกิดมาแล้วมีหนังสือ หรือคอมพิวเตอร์มากองอยู่ตรงหน้า ไม่มี Google หรือ วิกิพีเดียใดๆ มาช่วยบอกว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้คืออะไร มนุษย์ยุคแรกจึงต้องพึงพาตัวเองอย่างค่อนข้างหนัก มนุษย์เรามักแสวงหาคำตอบอยู่แล้ว แต่ส่วนใหญ่ในตอนนั้นก็มักลงเอยด้วยสิ่งเหนือธรรมชาติ สิ่งจับต้องไม่ได้ สิ่งที่เป็นจินตนาการ เพื่อมาทำให้จิตใจสงบลง หรือพึงพอใจต่อการทำความเข้าในสรรพสิ่ง ศาสนาจึงเกิดขึ้นมาเพื่ออธิบายในจุดนี้

และเผอิญว่าพอเกิดศาสนาขึ้น มันดันเข้าไปเกี่ยวข้องกับการปกครองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกัน อย่างที่ได้บอกคือสมัยก่อนศาสนาทำให้คนสามารเข้ามาอยู่รวมกันได้โดยอาศัยความเชื่อเดียวกัน – ซึ่งอาจมองได้อีกมุมนึงว่าตกลงแล้วศาสนาคือเครื่องมือทางการเมืองด้วยหรือเปล่า

ทีนี้พอคนมาอยู่รวมมากเข้า ปัญหาก็จะเกิด เหมือนเป็นข้อเท็จจริงอย่างหนึ่ง ผู้นำ จะจัดการอย่างไร ลำพังความเชื่อเพียงอย่างเดียวไม่อาจจัดการปัญหาได้ทั้งหมด สังคมจึงต้องมีข้อตกลงร่วมกัน จึงเกิดเป็น “กฎหมาย” ขึ้นมา ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากฎหมายฉบับแรกๆนั้นเกิดขึ้นที่ไหนหรือเมื่อไหร่ แต่ถ้าอิงจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่โด่งดังก็คือ ประมวลกฎหมายอูร์-นัมมู (Code of Ur-Nammu) แห่งอาณาจักรบาบิโลน บริเวณเมโสโปเตเมีย ซึ่งว่ากันว่าคือประมวลกฎหมายที่เก่าแก่ที่สุดในโลกประมวลหนึ่ง เขียนเป็นภาษาซูเมอร์บนแผ่นดินเหนียว และคาดว่าถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณ 2100–2050 ปีก่อนคริสต์ศักราช 

พระราชาบาบิโลเนียที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ ฮัมมูราบี ซึ่งท่านก็ได้ร่างกฎหมายนี้ขึ้นมาใช้กับประชาชนของตัวเอง ที่ว่ากันว่าในสมัยนั้นอาณาจักรแห่งบาบิโลโลนแห่งนี้มีผู้คนอาศัยอยู่มากกว่าล้านคนเลย กฎหมายนี้ถูกทำให้เชื่อว่าคือกฎที่ให้ความยุติธรรมมากที่สุดต่อผู้คน โดยมีการอ้างว่าเทพเจ้าเอนลิล (Enlil) และมาร์ดุก (Marduk) ผู้เป็นราชาเทพแห่งมหาวิหารเทพ ได้มอบหมายให้ ฮัมมูราบี เป็นตัวแทนพระองค์มอบความยุติธรรมให้แก่ทุกๆคน ขจัดสิ่งชั่วร้ายออกไป และปกป้องผู้ที่อ่อนแอ จุดๆนี้เห็นได้ชัดเจนว่ามีการนำความเชื่อเรื่องราวในศาสนามาเป็นเครื่องมือเพื่อทำให้คนรู้สึกหวั่นเกรงจริงๆ ยกตัวอย่างประมวลกฎหมายที่เด่นๆ เช่น หากอภิชนใดทำให้อภิชนอื่นตาบอดแล้วก็จักต้องทำให้เขาผู้นั้นตาบอดด้วยเช่นกัน, หากอภิชนใดทำให้อภิชนอื่นกระดูกหักแล้วก็จักต้องทำให้เขาผู้นั้นกระดูกหักด้วยด้วย, หากอภิชนใดทุบตีหญิงของอภิชนอื่นจนเป็นเหตุให้แท้งบุตร เขาก็ต้องชดใช้ด้วยเงินเป็นค่าบุตรแก่หญิงนั้น 10 เชเคล แต่หากหญิงนั้นถึงแก่ความตาย ก็ให้สังหารบุตรสาวของอภิชนนั้นเสีย เป็นต้น หลังจากฮัมมูราบีสิ้นพระชนม์ไป ระเบียบการจัดการสังคมนี้ก็ยังเป็นรากฐานให้กับการศึกษาแก่อาณาจักรแห่งบาบิโลโลนเรื่อยมา จนกระทั้งอาณาจักรล่มสลายไป 

และต่อมาประมาณ 500 ปีก่อนคริสต์ศักราช ตรงกับสมัยกรีก ในช่วงที่ประชาธิปไตยเพิ่งถือกำเนิดขึ้นมาใหม่ๆ การศึกษาเรื่องการเมืองการปกครองก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นจากการมาของอริสโตเติลและเพลโต ซึ่งเดิมทีเป็นการศึกษาเชิงปรัชญา หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อปรัชญาการเมือง (political philosophy) ซึ่งก็เป็นรากฐานของวิชารัฐศาสตร์สมัยนี้ด้วย แม้ปัจจุบันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วแต่ปรัชญาการเมืองก็ยังถือมีสำคัญอยู่

ปรัชญาการเมือง สู่ วิทยาศาสตร์การเมือง

จุดเริ่มต้นของการศึกษาปรัชญานี้มาจากสมัยกรีกเมื่อราวศตววษที่ 5 ก่อนคริสตกาล คนสมัยก่อนเขาเกิดความสงสัยว่า เมื่อผู้คนมาอยู่รวมตัวกันมากๆเข้า จะทำอย่างไรถึงจะสามารถทำให้ผู้คนรู้สึกพอใจร่วมกันมากที่สุด มีความสุขร่วมกันที่สุด และมีชีวิตที่ดีที่สุด ปัจจุบันมีปรัชญาการเมืองมากมายเลย เช่น ปรัชญาการเมืองของจีน ปรัชญาการเมืองอิสลาม ปรัชญาการเมืองอินเดีย และ ปรัชญาการเมืองแบบตะวันตก และแต่ละปรัชญาก็มีรายละเอียดแตกยิบย่อยลงไปอีก

อย่างที่บอกว่าผู้คนมีความแตกต่างกัน แต่ละคนไม่เหมือนกัน ทั้งความคิด อายุ เชื้อชาติ ฐานะ สภาพเพศ หรือ อัตลักษณ์ จึงทำให้บรรทัดฐานทางสังคม ไม่มีแบบไหน ที่ทำให้ผู้คนทุกคนนั้นพอใจที่สุดได้

ดังนั้นรัฐศาสตร์จึงเกิดขึ้นมา ในช่วงคริสต์ทศวรรษที่ 1950 และมีการศึกษาแบบเป็นกิจจะลักษณะมากขึ้น ซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับทั้งพฤติกรรมศาสตร์ โดยจะมีการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อหาแนวโน้มทางสถิติต่างๆ เพื่อดูว่าจะส่งผลต่อการเมือง หรืออำนาจที่เกี่ยวข้องอย่างไร และยังมีถึงการศึกษาในทางเศรษฐศาสตร์ด้วย ไหนจะมีการศึกษาในเชิงปรัชญาอีก จะเรียกได้ว่าค่อนข้างหลากหลายมากเลยทีเดียว

ดังเช่นในความหมายที่ว่า Political science คือการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง และเป็น social science หรือสังคมศาสตร์ ที่จัดการเกี่ยวกับระบบการปกครองและอำนาจ และการวิเคราะห์เกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมือง, ความคิดทางการเมือง, พฤติกรรมทางการเมือง และ รัฐธรรมนูญ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


แหล่งอ้างอิง

1-Legal education – https://en.wikipedia.org/wiki/Legal_education

2-หนังสือ เซเปียนส์ – Sapiens: A Brief History of Humankind

3-Legal history – https://en.wikipedia.org/wiki/Legal_history

4-Democracy – https://en.wikipedia.org/wiki/Democracy#History

5-Political philosophy – https://en.wikipedia.org/wiki/Political_philosophy

SCIWAYS
SCIWAYS
นักเดินทางข้ามกาลเวลา: ผมสนใจเรื่องราววิธีการทำงานของธรรมชาติเป็นอย่างยิ่ง อยากรู้ว่าจักรวาลกำเนิดขึ้นมาได้อย่างไร แล้วทำไมเราถึงมาอยู่ที่นี่
5 1 โหวต
คะแนนบทความ
guest
0 Comments
การตอบกลับแบบอินไลน์
ดูความคิดเห็นทั้งหมด
Facebook
กลับสู่บนสุด