หนังไซไฟ – SCIWAYS
กันยายน 22, 2018

Interstellar [บทที่ 1]: ปัญหาทรัพยากรโลกขาดแคลน

The Blight (เดอะ ไบลท์) หรือโรคพืชตามที่ได้ปรากฏในเนื้อเรื่อง และโรคดังกล่าวนี้เองก็เป็นสาเหตุสำคัญของการล้มตายในพืช อันเป็นผลทำให้ผู้บริโภคอย่างเช่นมนุษย์ รวมไปถึงสัตว์ต่างๆบนโลก ได้เกิดภาวะของการขาดแคลนอาการอย่างหนัก และทำให้ห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศ ไม่เป็นไปตามธรรมชาติที่มันควรจะเป็น ซึ่งนี่ก็แทบจะเรียกได้ว่า ในยุคปี ค.ศ. 2060 มนุษย์...
กันยายน 22, 2018

Interstellar [บทที่ 2]: สงครามทรัพยากร

Resource wars หรือ สงครามทรัพยากร ถือเป็นเรื่องใหญ่พอสมควร ที่จะได้นำมาเล่าถึงในบทความนี้ เพราะสงครามที่กล่าวมาข้างต้น มันส่งผลกระทบต่อมนุษย์โลกมากพอๆกับโรคพืชระบาดในช่วงนั้นเลยทีเดียว ดังนั้นผมจึงอยากจะนำเสนอข้อมูลและมุมมองวิเคราะห์ในเรื่องนี้กันอย่างละเอียด รวมถึง ผลกระทบจากสงครามเรื่อยมา ไปจนถึงเหตการณ์ในช่วงต้นของเรื่อง ...
ตุลาคม 2, 2018

Interstellar [บทที่ 3]: Lazarus ภารกิจสำรวจดวงดาว

หลังสิ้นสุดสงครามทรัพยากรในปี 2057 ภารกิจลาซารัสก็ได้ถือกำเนิดขึ้นโดยนาซ่า ซึ่งพวกเขาได้ถูกรัฐบาลเรียกตัวให้กลับมาทำงานอย่างลับๆอีกครั้ง เพราะรัฐบาลสนใจในปรากฏการณ์รูหนอนที่ตรวจพบว่า ปลายทางในอีกฝากหนึ่งนั้นคือระบบดวงดาวจำนวนมากมาย ที่มนุษย์เราอาจสามารถย้ายไปอยู่อาศัยได้...
Facebook
กลับสู่บนสุด