โยเซฟ ฟอน ฟรอนโฮเฟอร์ – SCIWAYS

โยเซฟ ฟอน ฟรอนโฮเฟอร์

พฤศจิกายน 30, 2020

โยเซฟ ฟอน ฟรอนโฮเฟอร์ ผู้ค้นพบเส้นดูดกลืนแสง นำไปสู่การไขความลับดวงดาว (ประวัตินักวิทยาศาสตร์)

โยเซฟ ฟอน ฟรอนโฮเฟอร์ (Joseph von Fraunhofer) เขาเป็นนักฟิสิกส์ และช่างออฟติคเลนส์ ชาวบาวาเรียน (Bavaria) ซึ่งปัจจุบันคือรัฐไบเอิร์น (Bayern) ของประเทศเยอรมนี และมีชีวิตอยู่ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1787 ถึงปี ค.ศ. 1826 ฟรอนโฮเฟอร์ เกิดเมื่อวันที่ 6 มีนาคม ค.ศ. 1787 ใน เมืองชเตราบิง (Straubing) ทางตอนใต้ของราชอาณาจักรบาวาเรียสมัยนั้น เขาเกิดมาในครอบครัวสมถะ, ที่เรียบง่าย และไม่ได้ร่ำรวยอะไรนัก
Facebook
กลับสู่บนสุด