ไก่ร้อนๆ – SCIWAYS
มกราคม 12, 2021

การทดลองจริง! เพื่อพิสูจน์ว่าไก่สุกได้ด้วยการตบ 23,034 ครั้ง

คำถามสุดประหลาดนี้ได้ถูกถามเอาไว้ใน เว็บไซต์ Reddit เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2019 ผู้ใช้นามว่า u/MrWaterplant ถามว่า "ถ้าพลังงานจลน์สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนได้ ผมต้องตบไก่แรงแค่ไหนกว่าไก่จะสุก?" จนมีนักฟิสิกส์นามว่า 'ปาร์คเกอร์ ออร์มอนเด' (Parker Ormonde) ได้ออกมาให้คำตอบ นักฟิสิกส์คนนั้นอธิบายว่า "สามารถคำนวณโดยใช้สมมติฐานสองสามข้อสูตรสำหรับการแปลงระหว่างพลังงานจลน์และพลังงานความร้อน โดยเฉลี่ยมือของมนุษย์มีน้ำหนักประมาณ 4 กก การตบครั้งหนึ่งมีความเร็วเฉลี่ย 11 เมตร / วินาที ไก่งวงดิบมีน้ำหนัก 1 กก. และมีความร้อนจำเพาะ 2,720 จูลต่อกิโลกรัม*เซลเซียส ดังนั้นหากจะทำไก่ให้สุกในเพียงครั้งเดียว เราจะต้องตบไก่ด้วยความเร็ว 1,665.56 เมตรต่อวินาที"
Facebook
กลับสู่บนสุด