Betelgeuse – SCIWAYS
สิงหาคม 17, 2020

Betelgeuse: ดาวบีเทลจุสคืออะไร? | นาซ่าเผยความลับที่แสงดาวหายไป | สัญญาณระเบิดของซูเปอร์โนวา?

ดาวบีเทลจุส (Betelgeuse) โดยปกติคือหนึ่งในดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุดบนท้องฟ้ายามค่ำคืนเป็นอันดับที่ 10 รองมาจากดาวไรเจล (Rigel) และสว่างเป็นอันดับสองในกลุ่มดาวนายพราน (Orion) สีของดาวออกภายในโทนแดง จัดเป็นดาวกึ่งแปรแสง ซึ่งมีความส่องสว่างปรากฏ (Apparent magnitude) อยู่ระหว่าง +0.0 ถึง +1.3 ซึ่งเป็นช่วงที่กว้างที่สุดของดาวในกลุ่มโชติมาตร (Magnitude) ที่เป็น 1
Facebook
กลับสู่บนสุด