Dyson sphere – SCIWAYS
พฤศจิกายน 6, 2019

Dyson sphere: ทรงกลมไดสัน สิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ล้อมรอบดาวฤกษ์

ไดสัน สเฟียร์ (Dyson sphere) หรือ ทรงกลมไดสันเป็นโครงสร้างสมมุติขนาดใหญ่ในระดับ “เมก้า สตรัคเจอร์ ” (Megastructure) ซึ่งโครงสร้างของ Dyson sphere นั้นใหญ่ในระดับที่สามารถครอบคลุมดาวฤกษ์ทั้งดวงเอาไว้ได้ โดยโครงสร้างเหล่านี้มีวัตถุประสงค์หลักๆเลยก็คือ การดักจับพลังงานของดาวฤกษ์ที่ปลดปล่อยออกมา แล้วนำพลังงานนั้นกลับมาใช้ ปัจจุบัน แนวคิดนี้ยังเป็นเพียง การทดลองทางความคิด ที่พยายามอธิบายถึงอารยธรรมที่ต้องการใช้ชีวิตอยู่ในอวกาศ อันเนื่องมาจากความต้องการของพลังงานที่เพิ่มมากขึ้น จนแหล่งพลังงานบนดาวเคราะห์ของพวกเขานั้นมีไม่เพียงพอ อีกทั้งพลังงานที่ได้รับมาจากดาวฤกษ์นั้นยังถูกจำกัดอยู่แต่ในพื้นผิวส่วนน้อยของดาวเคราะห์ ดังนั้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการรับพลังงานให้ได้มากที่สุด การก่อสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่มาล้อมรอบดาวฤกษ์จึงถือเป็นหนึ่งในทางเลือกที่สนใจเอามากๆ เพราะพลังงานที่ได้รับนั้นแทบไร้ขีดจำกัด
Facebook
กลับสู่บนสุด