KIC 8462852 – SCIWAYS
สิงหาคม 8, 2020

Tabby’s Star: บ้านของ เอเลี่ยนระดับอารยธรรม Type 2 หรือแค่ฝุ่นดาวที่บดบัง

แท็ปบีสตาร์ (Tabby's Star) หรือเป็นที่รู้จักกันในอีกหลายๆ ชื่อว่า ‘ดาวโบยาเจียน’ (Boyajian's Star) หรือ ‘ดาวดับเบิลยูทีเอฟ’ (WTF Star) โดยมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า KIC 8462852 ดาวดวงนี้เป็นหนึ่งในดาวฤกษ์ในแถบลำดับหลักชนิด F ซึ่งเป็นดาวสีเหลือง-ขาว มีอุณหภูมิพื้นผิวราว 6,476 องศาเซลเซียส มีมวลอยู่ที่ 1.43 เท่าของมวลดวงอาทิตย์ และมีขนาดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ประมาณ 58 เปอร์เซ็น ตั้งอยู่ในกลุ่มดาวหงส์ (Cygnus) ห่างไกลจากโลกประมาณ 1,470 ปีแสง ความผันผวนของแสงดาวที่ผิดปกตินี้ถูกค้นพบโดย นักวิทยาศาสตร์พลเมือง (citizen scientists) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ‘ผู้ล่าดาวเคราะห์’ (Planet Hunters) และในเดือนกันยายนปี ค.ศ. 2015 นักดาราศาสตร์ร่วมกับ นักวิทยาศาสตร์พลเมือง นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของดาวดวงนี้เอาไว้ โดยอิงข้อมูลมาจากจากกล้องโทรทรรศน์อวกาศเคปเลอร์ ...
Facebook
กลับสู่บนสุด