M87 – SCIWAYS
เมษายน 20, 2019
หลุมดำ M87 ภาพถ่ายหลุมดำแรกในประวัติศาสตร์ (ภาพจริง)

หลุมดำ M87 ภาพถ่ายหลุมดำแรกในประวัติศาสตร์ (ภาพจริง)

เมื่อวันที่ 10 เมษายน ปี ค.ศ. 2019 ทีมงานนักวิทยาศาสตร์จากโครงการ อีเวนฮอไรซัน เทเลสโคป Event Horizon Telescope ก็ได้เผยให้เห็นถึงภาพหลุมดำแรกในประวัติศาสตร์ ซึ่งจากภาพที่ได้รับอาจยังไม่ค่อยชัด แต่นี่ก็เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญในการพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า หลุมดำนั้น มันมีอยู่จริงๆในจักรวาลแห่งนี้ ซึ่งแต่ก่อน หลุมดำนั้นมีอยู่แต่ในตาราเรียน หรือบทความวิชาการต่างๆ รวมถึงภาพส่วนใหญ่ของหลุมดำที่ปรากฎ ก็มักจะเป็นภาพของงานออกแบบในจินตนาการเท่านั้น ...
Facebook
กลับสู่บนสุด