Proxima Centauri – SCIWAYS
ธันวาคม 21, 2020

สัญญาณเอเลี่ยนลึกลับส่งมาจาก “พร็อกซิมา เซนทอรี” ห่างจากโลกเพียง 4.2 ปีแสง อาจเป็นไปได้ว่าคือสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ต่างดาว

นักดาราศาสตร์พยายามอย่างมากในการตรวจสอบสัญญาณวิทยุที่ส่งออกมาจาก ‘พร็อกซิมาเซนทอรี’ (Proxima Centauri) ซึ่งเป็นระบบดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้เคียงกับดวงอาทิตย์มากที่สุด ห่างจากโลก 4.2 ปีแสง ภายหลังจากการวิเคราะห์บีมลำแสงมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง นักวิทยาศาสตร์ก็มั่นใจได้ว่าคลื่นดังกล่าวไม่ได้มาจากการถูกรบกวนโดยอุปกรณ์ใดๆทั้งจากบนพื้นโลก หรือดาวเทียมในอวกาศ ที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์ และตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ก็กำลังเขียนงานวิจัยนี้พร้อมกับตั้งชื่อให้แก่บีมนี้ว่า "BLC1" ถือเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากนับตั้งแต่มีการค้นพบสัญญาณว้าว! (Wow! signal) เมื่อปี ค.ศ. 1977...
Facebook
กลับสู่บนสุด