Stellar collision – SCIWAYS
สิงหาคม 11, 2020

Stellar collision – การชนกันของดาวฤกษ์

การชนกันของดาวฤกษ์ก็คือ การรวมตัวกันของดาวฤกษ์ตั้งแต่ 2 ดวงขึ้นไป ที่เคลื่อนเข้ามาอยู่ในพื้นที่อาณาบริเวณใกล้กัน ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ภายในกระจุกดาวที่มีดาวฤกษ์หนาแน่น หรือไม่ก็เกิดจากการสลายพลังงานในวงโคจรของดาวฤกษ์คู่ เช่นดาวฤกษ์ดวงใดดวงหนึ่ง หรือทั้งสองได้เกิดสูญเสียมวลไป หรือไม่ก็เกิดจากการแผ่รังสีความโน้มถ่วง (gravitational radiation) ขึ้นภายในระบบดาว หรืออาจจะเกิดจากกลไกอะไรบางสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจในตอนนี้...
Facebook
กลับสู่บนสุด