Stellar engine – SCIWAYS
ธันวาคม 14, 2020

นักวิทยาศาสตร์เสนอวิธี “เคลื่อนย้ายดวงอาทิตย์” ให้ได้อย่างปลอดภัย

การเดินทางในอวกาศโดยทั่วไปแล้วมีความเกี่ยวโยงกันกับ การสร้างเครื่องยนต์ให้มีกำลังสูง และทรงประสิทธิภาพ อย่างที่เราจะได้เห็นกันในยานพาหนะอวกาศต่างๆ เช่น จรวด หรือกระสวยอวกาศ แต่ถ้าเราแทนที่ยานอวกาศด้วยการนำเอาระบบสุริยะทั้งระบบ ให้เคลื่อนย้ายไปล่ะ นี่ก็หมายความว่า เราจะสามารถเดินทางไปที่ไหนก็ได้ภายในกาแล็กซี ด้วยการเคลื่อนย้ายดวงอาทิตย์เพียงดวงเดียว!...
Facebook
กลับสู่บนสุด