tardigrade – SCIWAYS
มกราคม 18, 2021

หมีน้ำครอบครองดวงจันทร์ไปแล้วหรือยัง ?

อันที่จริงแล้วยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างมากให้นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นหาเกี่ยวกับชีวิตนอกโลกภายในระบบสุริยะ แต่ในขณะที่สถานที่ใกล้กับเรามากที่สุดอย่างดวงจันทร์ในขณะนี้ก็อาจเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตจำพวก “หมีน้ำ” อยู่เต็มไปหมดแล้วก็เป็นได้ โดยเรื่องก็มีอยู่ว่า ภายหลังจากยานอวกาศเบเรชีต (Beresheet) ของบริษัทเอกชนอิสราเอล เกิดประสบอุบัติเหตุพุ่งชนพื้นผิวดวงจันทร์ไปเมื่อวันที่ 11 เมษายน ค.ศ. 2019 ซึ่งยานลำนี้ได้บรรทุกเอาหมีน้ำหลายพันตัวติดไปด้วย จึงทำให้หลายคนต่างวิตกว่าบางทีเราอาจได้แพร่กระจายชีวิตตัวจิ๋วเหล่านี้ไปอยู่บนดวงจันทร์เต็มไปหมดแแล้ว และกลายเป็นสิ่งแปลกปลอมที่ปนเปื้อนระบบนิเวศของดวงจันทร์...
Facebook
กลับสู่บนสุด