Time Machine – Sci Ways
พฤษภาคม 8, 2019
Avenger End Game: แนวคิดเรื่อง จักรวาลที่มีจำนวนเป็นอนันต์ และจักรวาลคู่ขนาน

Avengers: Endgame แนวคิดเรื่อง จักรวาลที่มีจำนวนเป็นอนันต์ และจักรวาลคู่ขนาน

ถ้าอิงจากภาพยนตร์เรื่อง Avenger End Game หรือ Ant-Man ก็มักจะมีการกล่าวถึงมิติควอนตัมที่เรียกว่า Quantum Realm อยู่ ซึ่ง Quantum Realm นี้คือ มิติในส่วนย่อยที่สุด ที่หากเราติดอยู่ในมิตินี้แล้วก็จะพบว่า เราจะเห็นถึงความเป็นไปได้ของจักรวาลต่างๆที่กำลังดำเนินอยู่เป็นอนันต์ หรือพูดง่ายๆก็คือ Quantum Realm นั้นคือช่องว่างที่อยู่ระหว่าง multiverse หรือ พหุภพ ซึ่งพหุภพนั้นถือได้ว่าเป็นแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่ค่อนข้างได้รับการยอมรับในปัจจุบันว่าอาจมีอยู่จริง โดยพหุภพก็คือแนวคิดตามสมมติฐานว่า มีจำนวนของจักรวาลที่สามารถเกิดขึ้นและสลายไปอยู่ตลอดเวลาอย่างไม่รู้จบ (รวมถึงจักรวาลของเราก็ด้วย) โดยแต่ละจักรวาลก็จะประกอบไปด้วยทุกสิ่งอย่างที่เป็นจริงทางกายภาพ เช่น เวลา อวกาศ รูปแบบของสสารทุกชนิด พลังงาน โมเมนตัม และกฎทางฟิสิกส์รวมถึงค่าคงที่ต่างๆเช่น ความเร็วแสง ที่ครอบคลุมอยู่ก็ด้วย และที่สำคัญคือ ในแต่ละจักรวาลก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า จักรวาลคู่ขนานอยู่ด้วยเสมอ...อ่านเพิ่มเติมคลิกเข้ามาเลย
Facebook
กลับสู่บนสุด