จำนวนประชากรโลก – SCIWAYS

จำนวนประชากรโลก

มกราคม 5, 2021

มีผู้คนจำนวนเท่าไหร่ที่เคยอาศัยอยู่บนโลกใบนี้

เป็นเรื่องที่พอทราบกันดีว่าอายุขัยโดยเฉลี่ยของเรานั้นมีเท่าไหร่ จากข้อมูลธนาคารโลกใน ปี ค.ศ. 2017 ระบุว่าอายุขัยเฉลี่ยประชากรในไทยอยู่ที่ 76.68 ปี ในขณะที่การจัดอันดับของซีไอเอเวิลด์แฟกต์บุ๊กในปี ค.ศ. 2018 ประเทศไทยนั้นอยู่อันดับที่ 65 มีค่ามัธยฐานของอายุประชากรอยู่ที่ 37.7 ปี จากทั้งหมด 230 ประเทศ ในขณะที่ประเทศที่มีประชากรเฉลี่ยมีอายุมากที่สุดก็คือประเทศโมนาโก มีค่ามัธยฐานอยู่ที่ 53.1 ปี โดยมีค่าอายุขัยเฉลี่ยอยู่ที่ 84.7 ปี อย่างไรก็ตามจำนวนตัวเลขที่นำเสนอนี้คือจำนวนประชากรที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลก ในความเป็นจริงแล้วพวกเรามีเกิดแก่เจ็บตายวนเวียนอยู่ตลอดเวลา เพียงแต่ว่าอัตราการเกิดมีแนวโน้มที่สูงกว่าเท่านั้น แต่หากเราจะพูดถึงจำนวนผู้คนที่เคยอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ล่ะ ซึ่งเป็นผู้คนที่เคยมีตัวตนอยู่เมื่อในอดีตที่ปัจจุบันได้เสียชีวิตไปแล้ว ถ้านับรวมจำนวนผู้คนเหล่านั้นด้วย โลกของเราเคยผ่านสายตาของมนุษย์มาแล้วกี่คนซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก...
Facebook
กลับสู่บนสุด